ETÄTYÖFOORUMIN TEHTÄVÄ ON PITÄÄ HUOLTA
KOTIMAISTEN YRITYSTEN KILPAILUKYVYSTÄ
MUUTTUNEESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ.

ETÄTYÖFOORUMIN TEHTÄVÄ

Etätyöfoorumin tehtävä on tuoda oleellinen tieto etätyön vaikutuksista yhdessä tekemiseen mahdollisimman monen saataville ja mahdollisimman helposti.

Etätyö on nostanut esiin monia kysymyksiä, jotka ovat meille enemmän tai vähemmän uusia. Nämä tekijät vaikuttavat vähintäänkin epäsuorasti, osa hyvinkin suorasti tuloksellisuuteen ja sitä kautta yritysten ja eri organisaatioiden hyvinvointiin ja menestykseen. Siksi on tärkeää, että tietoa jaetaan vapaasti, ja että sitä on saatavilla mahdollisimman helposti.

MIKSI TARVITAAN UUSIA MALLEJA JA AJATUKSIA?

Samalla kuin olemme siirtyneet asteittain pois perinteisistä työnteon malleista, työ on muuttunut projektimaisemmaksi ja purskeisemmaksi. Pandemia nopeutti osaltaan muutosta ja toi samalla näkyviin sen varjopuolet.

Monet meistä ovat toivottaneet etätyön eri ulottuvuudet tervetulleiksi. Samalla etätyön haasteet ovat kuitenkin nostaneet päätään. Miten teemme kaiken tämän etänä:

 • Palkkaamme uusia työntekijöitä
 • Autamme tuen tarpeessa olevia tiimiläisiä
 • Innostamme ja energisoimme työntekijöitä parempiin suorituksiin
 • Ratkaisemme tiimiläisten välisiä haasteita
 • Arvioimme yksittäisten työntekijöiden suoriutumista
 • Rakennamme yhtenäistä yrityskulttuuria
 • Ja lista jatkuu...
ymmällään

MITÄ MUUTOKSET OVAT AIHEUTTANEET?

nainen

Etätyöllä tarkoitetaan työnteon mallia, jossa työ tehdään joko osin tai kokonaan kotona tai vapaasti lähes missä tahansa.

Pandemia siirsi monet etätöihin ilman valmistautumisaikaa. Samalla se muutti ei pelkästään tapaa tehdä töitä, vaan monessa tapauksessa koko arjen. Siksi on tärkeä pysähtyä miettimään ja ratkaisemaan mm. seuraavia etätyön haasteita:

 • Työajan venyminen, työn ja vapaa-ajan sekoittuminen
 • Vaikeudet irrottautua työstä ja liiallinen kuormittuminen
 • Kotona työskentely vaatii sopeutumista perheeltä
 • Sopimattomat tilat ja kustannukset kotona työskentelylle
 • Yksinäisyyden ja eristyneisyyden kokemukset työyhteisöstä
 • Huoli urakehityksestä ja asemasta organisaatiossa
 • Etäjohtamisen haasteet

MIKSI MLP ON MUKANA?

Työelämä on murroksessa. Se on ollut sitä jo pitkään. Samalla kun murros tekee kipeää ja tuo mukanaan uusia haasteita, se on myös mahdollisuus.

MLP:n missiona on auttaa rakentamaan parempia tiimejä. Paremmaksi tuleminen edellyttää kehittymistä. Ja nyt on sen aika. Pandemia vahvisti murrosta ja avasi ovia kehittymiselle.

Etätyö ei tarkoita vain työn tekemistä jossain muualla kuin työpaikalla. Kyse on paljon suuremmasta. Olemme ottaneet ison harppauksen kohti uuden ajan työelämää, jossa työtä tehdään siellä, missä tekeminen on tuottoisinta. Kuljemme vääjäämättä kohti aikaa, jolloin päällimmäisiksi kysymyksiksi nousevat esim. luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden rakentaminen, läsnäolon ja tunneilmaston vahvistaminen ja etätyön vaikutus luovuuteen ja tuloksellisuuteen.

Ja tässä kehityksessä haluamme olla mukana - auttamassa rakentamaan huipputiimejä.

sami
>