Savia Tiina

Published by Terhi Bisi on

Tiina Savia

Vieraana Tiina Savia

Tiina Savia

valmennusyrittäjä, Kompassio Oy

Tiina Savian työtausta ennen yrittäjyyttä koostuu erilaisista johto- ja HR-tehtävistä vähittäiskaupasta ja palvelualalta. Hänen ammatillinen intohimonsa on aina kohdistunut ihmiseen työssä: vuorovaikutukseen yrityselämässä, työkykyyn, työhyvinvointiin ja ihmisten kasvuun ja kehittymiseen. Yrittäjänä Tiinan työ kohdistuukin juuri näihin työelämän osa-alueisiin. Hän auttaa asiakkaitaan kehittymään ammatillisesti ja organisaatioita kehittämään henkilöstöään kestävästi. Ammatillisesti Tiina Savia kuvaa itseään humaanin bisnesorientoituneeksi valmentajaksi ja kumppaniksi.

Tiina kokee, että kuuntelu on syvän, merkityksellisen ja aidon vuorovaikutuksen ydin. Kuuntelu on taito, jota voi ja kannattaa kehittää itsessään, kun haluaa kehittyä vuorovaikuttajana, esihenkilönä ja luoda aitoja ihmissuhteita. Kasvanut etätyöskentely tekee aidosta kuuntelusta entistä haastavampaa, mutta ei kuitenkaan mahdotonta.

Kuuntelu on käsitteenä mielenkiintoinen, koska sillä on monta tasoa. Pinnallisimmalla tasolla kuulemme, mutta emme oikeasti kuuntele. Syvemmälle tasolle pääsemme, kun kuuntelemme sekä korvillamme että silmillämme. "Kun lisäämme kuunteluun vielä sydämemme, olemme syvässä kuuntelun tilassa, jolloin kuuntelemme ymmärtääksemme aidosti toista ja kykenemme myös empatiaan häntä kohtaan", sanoo Tiiina Savia ja jatkaa: "Kaikki tämä on mahdollista myös virtuaalisesti, kun vain olemme aidosti läsnä keskustelussa."

KATSO TIINAN VINKIT

Tiina haluaa nostaa myös esiin itsensä kuuntelun, joka on hänen mukaansa taitolaji. Itsensä kuuntelu vaatii yhtä lailla läsnäoloa ja pysähtymistä, häiriöiden eliminointia ja aitoa halua olla itsensä kanssa. Itsensä kuuntelu on lyhyesti matka itseen – siihen kuka on, mitä haluaa ja millaiset valinnat tekevät onnelliseksi, hyvinvoivaksi ja tyytyväiseksi.

Kuuntelutaitoaan kehittämällä saavuttaa paljon. Kuuntelu on väylä aitoon vuorovaikutukseen, tapahtui se sitten lähi- tai virtuaalikontaktissa. Tiinan mukaan uuntelu onkin yksi tärkeimmistä taidoista johtamisessa – sen avulla luodaan luottamusta, lisätään työn merkityksellisyyden tunnetta sekä kasvatetaan itseohjautuvuutta ja luovuutta organisaatioissa. Tiina kertoo itsensä aidon kuuntelun olevan väylä omaan jatkuvaan kasvuun ja kehittymiseen, tasapainoiseen elämään ja sen kautta suorituskyvyn ylläpitämiseen työelämässä.

Tiina Savia ja Anna-Maria Väli-Klemelä vierailevat Etätyöfoorumin suorassa lähetyksessä 8.3.2022. Aiheena on tuolloin kuuntelu.

TIINA SAVIAN AJATUKSET MUUTTUNEESTA TYÖYMPÄRISTÖSTÄ

Verkostoidu ja seuraa Tiinaa

>