Ahti Kilpeläinen

Kilpeläinen Ahti

Etätyötalossa vierailevalla Ahti Kilpeläisellä on pitkä johtamis- ja valmentajakokemus Nordeasta. Ahti Kilpeläinen toimii nykyään oman yrityksensä Tmi Ahticon kautta. Hänellä on pitkän linjan kokemus hyvän tunneilmaston rakentamisesta niin työpaikalla, harrastuksissa kuin kotonakin. Ahti on myös kokenut kolumnisti ja kirjakriitikko sekä muusikko.

Lappalainen Kalle

Kalle Lappalainen on Kulmia Group Oy:n toimitusjohtaja ja partner. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus asiakasorganisaatioiden johtamisen kehittämisestä konsulttina ja valmentajana.
Kalle on toiminut asiantuntijaorganisaatioiden toimitusjohtajana, liiketoimintojen vetäjänä ja johtoryhmän jäsenenä.

Ilkka Halava

Halava Ilkka

Etätyötalon lanseerauksessa vieraana Ilkka Halava, joka on tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja ja Prime Frontier Oy:n sekä Future Works Oy:n toimitusjohtaja. Kyseessä on suosittu puhuja ja lukuisten yritysten luottosparraaja, joka tunnetaan sydämellisenä vaikeidenkin ongelmien ratkojana.

Tulos

TULOKSET, YHTEISÖLLISYYS JA LUOVUUS SYNTYVÄT ETÄTYÖTALOSSA Yhteisöllisyys ja luovuus ovat työyhteisön menestymisen tärkeitä elementtejä. Meistä jokainen haluaa kuulua johonkin yhteisöön ja joukkoon. Toisaalta ilman luovuutta työyhteisö ei muutu ja sen jäsenet eivät kehity eivätkä kehitä. Nämä molemmat ovat mahdollisia, jos Etätyötalon joka huone on kunnossa. Tämän jälkeen tulokset tulevat lähes Read more…

Tunneilmasto

TUNNEILMASTO ON TIIMINSÄ NÄKÖINEN Tiedämme, että hyvässä tunnetilassa saamme parhaan tuloksen itsestämme esiin. Usein puhumme flow-tilasta.  On hyvä muistaa, että olemme kaikki työyhteisössä vastuussa siitä, millainen tunneilmasto tiimiimme muodostuu. Voimme muuttaa sitä hyvin pienillä teoilla kuten hymyilemällä, tervehtimällä ja toisiamme kunnioittamalla.  Viisaat organisaatiot ja johtajat ovat ymmärtäneet, että tunnetilaa pitää Read more…

Psykologinen turvallisuus

PSYKOLOGINEN TURVALLISUUS ON MENESTYVÄN TIIMIN AVAINTEKIJÄ Psykologinen turvallisuus voidaan määritellä monella tavalla. Usein sillä tarkoitetaan uskallusta ottaa vuorovaikutuksellisia riskejä. Tässä yhteydessä määrittelemme sen haavoittuvuuteen perustuvaksi luottamukseksi. Kyse on siis edelleen luottamuksesta, mutta ei sanan perinteisessä merkityksessä. Se ei vielä riitä, että pystyn luottamaan siihen, että teet sen minkä lupaat. Psykologinen Read more…

Toisten johtaminen

TOISTEN JOHTAMINEN ON PALVELUAMMATTI Osaat johtaa muita vain, jos osaat ensiksi johtaa itseäsi. Esimiehen tehtävä on saada muut loistamaan, sillä esimiestyö on palvelutehtävä. Johtaminen on johdettavien onnistumisten ja itsensä ylittämisen mahdollistamista. Meidän on helpompi johtaa asioita, tekemistä ja näkyvää käyttäytymistä kuin tunteita, tunneilmastoa, uskomuksia ja arvoja. Vasta kun tunteiden ja Read more…

Itsensä johtaminen

KAIKKI LÄHTEE ITSENSÄ JOHTAMISESTA Itsensä johtamisen perustana on itsensä tunteminen, johon liittyy omien vahvuuksien, haasteiden, reagointitapojen ja ajattelutapojen tiedostaminen. On uskallettava kohdata omat ajattelutavat rehellisesti, haastaa ne ja toisaalta tiedostaa niiden seuraukset. Itsensä johtamiseen liittyy myös oman ajattelun ajattelu.  Hyvää itsensä johtamista on, että hallinnoit omaa ajankäyttöä ja huolehdit omasta Read more…

Läsnäolo

LÄSNÄOLO EDELLYTTÄÄ PYSÄHTYMISTÄ Läsnäolo on perusta hyvälle vuorovaikutukselle.  Kun olet läsnä kuulet, ymmärrät ja voit tehdä oikeita johtopäätöksiä. Läsnäolon tila vaatii pysähtymistä – oman mielen ja kehon rauhoittamista. Meidän täytyy tietoisesti asettua läsnäolon tilaan. Siinä meitä auttaa esimerkiksi hengitysharjoitukset, joilla saamme oman minän rauhoittumaan.   Me tunnistamme helposti, onko toinen Read more…

>